Många småföretag har beviljats omställningscheckar

Till och med den 1 december kunde coronadrabbade småföretag ansöka om Region Värmlands omställningscheckar. Nu står det klart att 121 företag har beviljats stöd, och sammanlagt rör det sig om 12,5 miljoner kronor.

– Det här är ett kvitto på att satsningen har fallit väl ut och att vi har nått fram med checkarna, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Varje företag som får stöttning just nu är en vinst för samhället.

Totalt har 189 företag ansökt om omställningscheckar varav 121 beviljats medel och 68 fått avslag. Den vanligaste avslagsorsaken är att ansökan gäller sådant som stödet inte omfattar, som exempelvis lönekostnader eller teknisk utrustning. Av sammanlagt 12, 5 miljoner kronor har Region Värmland redan betalat ut drygt 3,5 miljoner kronor.

– Det är viktigt att vi arbetar så snabbt som vi kan eftersom stora delar av näringslivet befinner sig i en svår situation. Det är glädjande att checkarna blivit populära och att företagen får möjlighet att ställa om sina verksamheter, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Framför allt har de värmländska företagen ansökt om att använda checkarna till digital omställning, men också för att hitta nya marknader och till kompetensutveckling.

Tillfälligt stöd som infördes i våras

Det var i slutet av april som regionala utvecklingsnämnden fattade beslut om att omfördela 15 miljoner kronor från ordinarie investeringsstöd till så kallade omställningscheckar. Företag i hela länet med upp till 49 anställda har haft möjlighet att ansöka om maximalt 150 000 kronor var. Region Värmland har stått för 80 procent av kostnaden medan företaget har stått för resten.

Nu diskuteras en eventuell förlängning av omställningscheckarna.

– Vi kommer fortsatt göra vårt yttersta för att stötta det värmländska näringslivet inom ramen för våra befogenheter och det gör vi på flera olika sätt. Om det blir en fortsättning för omställningscheckarna får vi se, men vi har inte stängt den dörren, säger Stina Höök.