Smittskydd Värmland rekommenderar distansundervisning för länets högstadieklasser

Smittspridningen har fortsatt att öka under de senaste veckorna och nu även bland ungdomar i högstadieåldern. Smittskydd Värmland rekommenderar därför att länets högstadieklasser går över till distansundervisning under resten av terminen.

Smittskyddsläkare Ingemar Hallén informerade skolcheferna i Värmland om rekommendationen vid ett möte på tisdagseftermiddagen.

– Den innebär att distansundervisning tillämpas för samtliga högstadieklasser i länet, årskurs 7-9, så snart det går och resten av höstterminen 2020. Hänsyn ska dock tas till individer och grupper som man bedömer ha ett särskilt behov av att ha undervisning på plats i skolan, säger Ingemar Hallén.

Flera klasser och skolor i Värmland har redan infört distansundervisning med anledning av mindre utbrott av covid-19.

– Rekommendationen gäller enbart den här terminen, alltså de få dagar som återstår. Förhoppningen är att vi har ett bättre läge på andra sidan årsskiftet som innebär att skolorna kan starta som vanligt inför vårterminen.