Detta gäller efter regeringens beslut om inreseförbud från Norge

Regeringen beslutade på söndagen om inreseförbud från Norge från och med midnatt. Detta efter att ett utbrott av den brittiska coronavirusmutationen upptäckts i grannlandet.
– Värmland är en gränsregion och detta får naturligtvis stora konsekvenser för många, inte minst för flera arbetspendlande medarbetare i kommunerna och i Region Värmland. Vi arbetar nu för fullt med frågan, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Regeringen och inrikesminister Mikael Damberg meddelade på en pressträff på söndagen att Sverige inför reseförbud från Norge från med midnatt med anledning av att den brittiska coronavirusmutationen sprids i Norge. Förbudet gäller till den 14 februari.

Under söndagen meddelade utrikesdepartementet (UD) också att man avråder från icke nödvändiga resor till Norge. Ett beslut som gäller tills vidare.

– Man har upptäckt nya varianter av viruset som orsakar covid-19 i flera länder. Dessa misstänks vara mer smittsamma och det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige, säger Lena Gjevert.

Folkhälsomyndigheten har tidigare inför restriktioner för inresande från de länder där nya varianter upptäckts, Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och nu även Norge. Det innebär att inresande från Norge omfattas av samma regler som de som tidigare gällt för inresande från länderna ovan.

En särskild utmaning är att Värmland har många arbetspendlare från Norge som påverkas av beslutet. I Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetspendlare står att den som bor i samma hushåll med en person som arbetspendlar inte behöver undvika att träffa andra.

– Men man skriver också att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal stannar hemma enligt de tidigare reglerna, vilket innebär att den som arbetar inom vård och omsorg inte ska gå till jobbet. Vi har bett Folkhälsomyndigheten om ett förtydligande av detta då det kan uppfattas som motstridigt. Vi hoppas på besked i början av nästa vecka, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Till dess att ett förtydligande gjorts gäller tillfälliga regler för vård- och omsorgspersonal i Värmland som är hushållskontakt med arbetspendlare från Norge. Dessa rekommenderas att inte gå till arbetet i väntan på besked från Folkhälsomyndigheten. Detta som en försiktighetsåtgärd. Mer information finns i länkarna nedan.

Beslutet om inreseförbud får konsekvenser för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Värmland.

– Vi arbetar för fullt med frågan och håller på att se över hur vi kan möjliggöra för våra medarbetare att kunna börja arbeta så snart som möjligt. Samtidigt är det angeläget för oss att ha en samsyn med andra gränsregioner som också berörs av beslutet, säger Lena Gjevert.

Under söndagseftermiddagen hölls också ett möte mellan regionen och länets kommuner.

– Det kändes viktigt att träffas så snart som möjligt för att kunna diskutera hur det här påverkar oss. Vi behöver samarbeta för att kunna lösa de problem som en stängning av gränsen för med sig, men det är jag övertygad om att vi kommer att göra, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör.