Vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare får gå till jobbet

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare och det gäller även vård- och omsorgspersonal.
– Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Norska myndigheter bekräftade under den gångna helgen att man påvisat flera fall av den brittiska coronavirusvarianten, som misstänks kunna vara mer smittsam, och att man befarar ett större utbrott orsakat av detta virus i Norge.

Med anledning av detta meddelade Folkhälsomyndigheten att Norge klassas som ett riskland för virusvarianten. Det innebär att resande från Norge omfattas av förhållningsregler enligt smittskyddslagen och i förlängningen en påverkan på framför allt arbetspendlarna.

Region Värmland bad under helgen därför om ett förtydligande av rekommendationerna för vård- och omsorgspersonal som bor med arbetspendlare till Norge. På måndagen kom förtydligandet från Folkhälsomyndigheten som innebär att berörd vård- och omsorgspersonal kan gå till jobbet.

– Vi tycker att det är bra att Folkhälsomyndigheten har förtydligat vad som gäller och det känns bra att vi kunde få besked snabbt. Det underlättar inte minst för alla invånare som inte kunnat gå till arbetet i dag, säger Anna Skogstam.

Enligt rekommendationerna ska arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde (där Norge ingår) undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet.
Om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det.
Personer som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal.
Om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

– Det är bra att detta gick undan. Förtydligandet är en lättnad för både regionen och kommunerna i Värmland, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör.