Ny regional utvecklingsdirektör i Region Värmland

Eleonore Åkerlund blir ny regional utvecklingsdirektör i Region Värmland med ansvar för att leda och samordna arbetet för en hållbar utveckling och tillväxt i hela Värmland.

– Jag känner starkt för samhällsutvecklingsfrågor och ser verkligen fram emot att tillsammans med det kompetenta gäng som redan finns inom organisationen få möjlighet arbeta med tillväxt- och utvecklingsfrågor för hela Värmland. Jag har med mig en lång och bred erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet, jag kan och förstår det kommunala perspektivet på utvecklingsfrågorna och jag tror mycket på samverkan och samarbete.

Eleonore är civilingenjör från KTH och har tjugo års erfarenhet av miljö-, fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor. I sina många olika kommunala uppdrag har hon bland annat jobbat som miljösamordnare, lantmäterichef, mark- och exploateringschef och förvaltningschef i kommuner som Götene, Örebro och Karlskoga. Idag jobbar Eleonore som samhällsbyggnadschef i Karlskoga kommun. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 april.

Regiondirektör Peter Bäckstrand kommenterar rekryteringen:

– Vi välkomnar Eleonore till Region Värmland och är övertygade om att hon med sin förståelse för utvecklingsuppdraget, breda kommunala erfarenhet och trygga ledarskapskompetens har helt rätt förutsättningar för att leda vårt uppdrag kring de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i Värmland.

Kontakter

Eleneore Åkerlund, tillträdande regional utvecklingsdirektör, 076-344 25 19

Lars Christensen, biträdande regiondirektör, 010-833 10 30

Bild

Bild på Eleonore Åkerlund finns på Karlskoga kommuns webbplats