Positivt trendbrott i Värmlands flyttströmmar

I dag publicerade SCB ny statistik för befolkningsförändringarna för helåret 2020. För första gången på mycket länge visar statistiken att fler inom Sverige flyttar till Värmland än från. Pandemin kan vara en bidragande orsak.

Totalt handlar det om ett netto på 20 personer som har flyttat till Värmland från andra delar av landet. Ökningen är liten men ändå ett trendbrott. I SCB:s offentliga databas finns statistik som sträcker sig tillbaka till 1997. Värmland har aldrig tidigare uppvisat ett positivt inrikes flyttnetto.

– Enbart under tredje kvartalet 2020 var det 195 fler inflyttare än utflyttare och det är ganska uppseendeväckande. På grund av att övriga kvartal var negativa så blev nettot tillslut bara plus 20. Trenden har brutits men det är för tidigt att säga om det kommer att bli ett mönster eller inte, menar Anna-Karin Tollin, analytiker på Region Värmland.

Varför fler väljer att flytta till Värmland säger statistiken inget om. Att pandemin bidragit till en flexibel arbetsmarknad med fler hemmakontor kan vara en orsak. Statistiken visar däremot att fler flyttar från storstäderna, och för den som vill komma närmare eventuell familj, natur och bo bättre för en billigare peng kan Värmland vara ett lockande alternativ.

Färre från andra länder

Antalet inflyttare från utlandet till Värmland sjönk från 1352 personer 2019 till 845 2020. Om trenden håller i sig kan det få allvarliga konsekvenser för arbetsmarknaden.

– Befolkningen blir äldre, färre är i arbetsförålder och utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet. Vi har ett stort behov av arbetskraft från andra länder och andra delar av Sverige för att klara av kompetensförsörjningen, säger Anna-Karin Tollin.

Region Värmland släpper snart en ny befolkningsprognos över samtliga värmländska kommuner som visar att utrikes och inrikes inflyttning kommer att mötas över tid. Det betyder att invandringen kommer att minska medan fler kommer att flytta till Värmland från andra delar av landet.