Region Värmland har fått svar på ministerskrivelse

Oroade av takten på utbetalningar av pandemistöd till företag skickade Region Värmland ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson. Nu har Näringsdepartementet svarat.

Det var för tre veckor sedan som Region Värmland skickade brevet till ministrarna. Bakgrunden var att regionen hade fått signaler från näringslivet om att det nu tar längre tid att få pandemistöden utbetalda jämfört med i våras. Främst handlade det om ersättning för korttidsarbete. Orsaken till de längre handläggningstiderna ansågs bero på hårdare kontroller. 

Region Värmland uttryckte i brevet förståelse för att missbruk måste motverkas, men slog samtidigt fast att det måste finnas en balans mellan kontroll och effektivitet. Kontrollen får inte bli så tidsödande att företag i behov av stöd inte får hjälp förrän det är försent. Regionen erbjöd sig också att hjälpa till i handläggningen av stöden. 

Målet är att Värmland och resten av landet ska ha ett livskraftigt näringsliv efter pandemin. 

Nu har Region Värmland fått svar från Näringsdepartementet. I det tackar statssekreteraren Emil Högberg för brevet och beskriver sedan hur regeringen agerar för att åstadkomma den efterfrågade balansen mellan kontroll och effektivitet.  

"Det är självklart viktigt att de stöd som finns också handläggs så snabbt och effektivt som möjligt. Samtidigt har det visat sig finnas risker för brottslighet kopplat till flera av stöden och det måste vi självklart vidta åtgärder mot. Därför har regeringen aviserat att en lång rad myndigheter kommer få ytterligare tillskott för att hantera stöden." 

Länkar:

Brevet till ministrarna

Svaret från Näringsdepartementet

Pressmeddelandet om brevet till ministrarna