Regionfullmäktige i korthet

Region Värmland går in som delägare i Karlstad Airport AB. Det beslutade regionfullmäktige vid sitt sammanträde i dag den 17 februari.

Region Värmland blir delägare i Karlstad Airport AB

Som en följd av regionbildningen har diskussioner förts mellan Region Värmland och Karlstads kommun om ett delat ansvar för Karlstad Airport.

I dag drivs Karlstad Airport av Karlstads kommun. I det samverkansavtal som upprättades mellan de värmländska kommunerna och Region Värmland i samband med regionbildningen framgår det att det är en regional angelägenhet att verksamheten vid flygplatsen kan upprätthållas över tid. Parterna har därför sökt en överenskommelse i syfte att dela ansvaret för flygplatsen.

I september förra året beslutade regionstyrelsen att säga ja till att gå in som delägare i Karlstad Airport AB. Sedan dess har Region Värmland arbetat vidare med frågan tillsammans med Karlstads kommun.

Man har gemensamt tagit fram förslag till dokument för förändring av den framtida finansieringen och det framtida ägandet av Karlstad Airport. Beslutet innebär i huvudsak att Region Värmland åtar sig att bidra till flygplatsverksamheten genom ett årligt driftsbidrag och samtidigt går in som aktieägare i flygplatsbolaget. Det regionala bidraget ska dock inte överstiga 20 miljoner kronor per år.

Avgiftsfria vaccinationsresor

Regionfullmäktige beslutade i dag att vaccinationsresorna i Värmland ska vara avgiftsfria. Reglerna gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

För resor till vaccinationsmottagningarna gäller:

  • Resor med linjetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar är avgiftsfria, men alla resenärer behöver ett giltigt färdbevis. Utlägg och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner (Belopp under 50 kronor utbetalas inte och inte heller utlägg som är äldre än ett år).
  • Resa med servicetrafik till och från vaccinationsmottagningarna är avgiftsfria för personer med behov av servicetrafik. Med behov avses att personen har färdtjänsttillstånd, sjukreseintyg eller transporttekniska skäl (kollektivtrafik saknas på hela eller delar av sträckan).
  • Resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ska ersättas för riskgrupper som har färdtjänst- eller sjukreseintyg samt personer som är 65 år eller äldre. Ersättning sker enligt regionens nuvarande regelverk (15 kronor per mil). Utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.
  • För att säkerställa tillgång på fordon kommer servicetrafiken att styras till vissa dagar per ort i samråd med regionens vaccinationsplanering.
  • Bokning av resa sker via kollektivtrafikens beställningscentraler (Värmlandstrafik och Samres) senast klockan 12.00 vardagen innan resa.
  • Samordning av resenärer (samåkning) sker utifrån de tillfälliga utglesningsregler i fordonen som gäller under pandemin.

Mer information om resor och hur du bokar finns på 1177.se.