Snart startar nästa steg i vaccinationen mot covid-19

Vaccineringen av de som är 85 år eller äldre kommer att inledas i slutet av februari.
– Vi är redo att börja, men hur många bokningsbara tider vi kommer att kunna erbjuda beror helt på tillgången till vaccin, säger Madelene Johanzon, områdeschef.

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt i kommunerna runt om i Värmland i det som kallas för fas 1. Nu vaccineras vård-och omsorgspersonal, personer med hemtjänst och personal som arbetar nära dessa. Parallellt vaccineras också viss hälso- och sjukvårdspersonal inom regionen.

– I dagsläget är det över  70 procent av personerna som ingår i den första fasen som vaccinerats, och resten har vi planer för, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Brev med erbjudande om vaccination skickas först till de som är 85 år eller äldre

I slutet av februari kommer Region Värmland påbörja nästa steg i vaccinationsplanen, det som kallas fas 2. Fas 2 inkluderar de som är 65 år eller äldre samt några grupper som är extra utsatta. Till en början kommer erbjudandet om att boka tid gå till de äldsta, de som är 85 år och äldre.

Under vecka 7 kommer ett brev från Region Värmland att landa i brevlådorna hos de personer som är folkbokförda i Värmland och födda 1936 eller tidigare. Brevet beskriver hur man går tillväga för att boka tid för vaccination och att de kan börja boka tid från och med 17 februari. Samma information kommer också att finnas på webbplatsen 1177.se.

– Region Värmland är redo, men det är tillgången på vaccin som styr hur snabbt vi kommer att lyckas vaccinera värmlänningarna. Vi kan gå igång i full skala, men vi får skala upp och ner efter tillgång på vaccin, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

–  Vi har fått mindre vaccin än vi planerat för de närmsta veckorna, men vi väljer ändå att starta vaccineringen för de mest sköra och äldsta i fas 2 med det vaccin vi får, säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare.

Alla personer över 18 år kommer erbjudas vaccin, men de äldsta och sårbaraste prioriteras först och därför skickas brevet först till dem. Arbete pågår kring de andra grupperna som ingår i fas 2 och information om vad som gäller för dem kommer inom kort.