Ungdomar i åldern 13–15 år erbjuds egenprovtagning

Från och med imorgon, tisdag, erbjuder Region Värmland egenprovtagning även för ungdomar i åldern 13–15 år. Det ska göra det enklare för unga att provta sig och frigöra provtagningstid på vårdcentral för yngre barn.

– De senaste veckorna har smittspridningen ökat bland ungdomar och det är viktigt att de på ett enkelt sätt kan provta sig om de har symtom som kan vara tecken på covid-19. Provtagning är också viktigt för smittspårning. Att tonåringarna erbjuds egenprovtagning ger dessutom fler provtagningstider på vårdcentral för yngre barn, säger Charlotta Nelsson, chefläkare och samordnare för provtagningen i Värmland.

Egenprovtagning

Egenprovtagning bokas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se eller i appen 1177 Vårdguiden.

Precis som för åldrarna 16 år och äldre erbjuds egenprovtagning på tre sätt:

  • Provtagningsstation. Den unga kommer i bil till en provtagningsstation och provtar sig i bilen.
  • Uthämtning på apotek. En frisk person hämtar ett bokat provtagningskit på ett apotek och den unga provtar sig själv hemma.
  • Hemleverans. Den unga får ett bokat provtagningskitet via hemleverans och provtar sig själv hemma.

– Vårdnadshavare kan inte boka för unga som fyllt 13 år. Ungdomen måste själv logga in med egen e-legitimation. Men en vuxen måste hjälpa ungdomen att ta sig med bil till provtagningsstationen eller hämta provtagningskit på apotek. Om inte det är möjligt finns erbjudandet hemleverans.

E-legitimation

Giltig e-legitimation för att boka egenprovtagning via e-tjänsterna är BankID och Freja eID Plus. För att skaffa sådan e-legitimation behöver den unga legitimera sig på plats hos ett ombud eller en bank. Det ska inte göras när ungdomen är sjuk.

Därför rekommenderar vi att alla som fyllt 13 år skaffar e-legitimation redan innan det blir aktuellt att boka provtagning. Det är också bra om ungdomen laddar ner appen 1177 Vårdguiden och bekantar sig med den.

För den som inte har giltig e-legitimation och därför inte kan använda egenprovtagning finns möjligheten att kontakta sin ordinarie vårdcentral för provtagning där.

Bokning av egenprovtagning, via webbplatsen 1177.se och appen 1177 Vårdguiden öppnar för ungdomar 13–15 år tisdag 16 mars.