Vaccinbokning för personer 18-59 år som löper större risk att bli allvarligt sjuka

I dag torsdag öppnas bokning för vaccination mot covid-19 för personer som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk.

Erbjudandet om att boka tid för vaccination följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och gäller personer som är 18–59 år och som löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 enligt följande grupperingar:

  • Du som har en hjärt- och kärlsjukdom inklusive genomgången stroke eller du som har högt blodtryck och kontrolleras i sjukvården för detta.
  • Du som har en lungsjukdom såsom KOL och går på uppföljande kontroller i sjukvården.
  • Du som har svår och instabil astma och går på uppföljande kontroller i sjukvården eller har sökt vård akut för astma under det senaste året.
  • Du som har nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft. Hit räknas till exempel fetma med BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
  • Du som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du som har diabetes typ 1 eller typ 2.
  • Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller en behandling och fått veta av sjukvården att du är särskilt infektionskänslig.
  • Du som har Downs syndrom.

Tid för vaccination bokas som vanligt via webbplatsen 1177.se eller genom att kontakta regionens telefonbokning. Man ska ha fyllt 18 för att få sitt vaccin.

– De som erbjuds att boka tid nu riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det kommer att finnas vaccin till alla. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringar för att skydda de som är mest sköra, säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare i Region Värmland.

Vid besöket vid vaccinationsmottagningen görs alltid ID-kontroll för att säkerställa att rätt person bokat tid. Att boka sig före sin turordning innebär att du kan bli nekad vaccination när du kommer till mottagningen.

Ovanstående lista finns också på webbplatsen 1177.se.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om vaccination mot covid-19 och boka tid.