Delmål för vaccinationen mot covid-19 uppnått

Region Värmland har nu nått delmålet om att vaccinera 80 procent av de personer som är över 65 år mot covid-19.
– Mycket glädjande, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Det var i december ifjol som den stora vaccinationsinsatsen inleddes med att personer på särskilda boenden och personer med omvårdnadsbehov fick sin första dos.

Därefter har vaccineringen rullat på i fallande åldersåldersordning och med hänsyn till medicinskt motiverade riskgrupper, vilket bygger på Folkhälsomyndighetens prioriteringsprincip där de äldsta och mest sårbara går först.

Det är också den prioritering som legat till grund för det nationella delmålet (som bygger på en överenskommelse mellan staten och regionerna) om att 80 procent av personer över 65 år ska ha fått en första dos i mitten på maj.

I Värmland nåddes det målet under mitten av april.

– Det är mycket glädjande och skapar trygghet att veta att en stor del av våra äldre invånare är skyddade mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det är också positivt att vaccinationsviljan här i Värmland ligger på en hög nivå, och att vi faktiskt kunnat starta den sista vaccinationsfasen tidigare än beräknat, säger Fredrik Larsson.

Den fjärde och sista fasen, som inkluderar alla över 18 år som inte prioriterats tidigare, startade måndagen den 3 maj med att personer som är 55-59 år nu erbjuds möjlighet att bokat tid.

Att Region Värmland, som en av landets första regioner, nått fas 4 förklarar regiondirektören Peter Bäckstrand så här:

– Vi har fått till en bra organisation kring vaccineringen med allt från de som tar emot telefonsamtal för bokningar, till hur det fungerar på våra vaccinationsmottagningar och planering och samordning kring hela vaccinationsinsatsen. Dessutom har vi ett mycket bra samarbete med kommunerna, vilket bidragit till att göra det här möjligt.

Succesivt avslut av vaccineringen med Vaxzevria (Astra zenecas vaccin)

Då en stor del av de över 65 år redan vaccinerats kommer Region Värmland avsluta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, som ges endast till personer över 65 år. De som fått Vaxzevria och som väntar på dos 2 kommer att få sin andra dos. Personer som är yngre än 65 år och som fått Vaxzevria som sin första dos kommer att få ett annat vaccin som dos 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om de inte själva gör ett aktivt val att fortsätta med Vaxzevria som dos 2.

– Det finns vaccin så att alla som fått en dos kan få en andra dos. Däremot väljer vi att inte ta emot nya stora leveranser av Astra Zenecas vaccin. Många andra regioner är i liknande läge och Sverige har beslutat att skänka en miljon Astra Zeneca-doser till ett internationellt samarbete som arbetar för att skänka vaccin mot covid-19 till låginkomstländer, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare.