Region Värmland samverkar med Nätverket Värmlands Idéburna

Region Värmland har tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Nätverket Värmlands Idéburna. Det innebär bland annat att nätverket ska öka och fördjupa samverkan inom den idéburna sektorn, och mellan idéburen sektor och Region Värmland.

– Vi har sedan tidigare samarbete med idéburen sektor på flera olika sätt och det är mycket viktigt att vi utvecklar denna samverkan. Det har vi sett inte minst nu under pandemin. Idéburna organisationer har nära kontakt med befolkningen och kan bidra med mycket kunskap. Ett IOP ökar förutsättningarna för ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger Elisabeth Kihlström, ordförande i Kultur- och bildningsnämnden.

Enklare samverkan

Det idéburna offentliga partnerskapet med Nätverket Värmlands Idéburna skrevs under i slutet av april och börjar gälla 1 juni. Nätverket Värmlands Idéburna fungerar som en paraplyorganisation för idéburna organisationer.

– I och med partnerskapet får vi lättare att samverka med varandra. Vi från Region Värmland kontaktar nätverket när vi vill ha med deltagare från idéburna organisationer i ett utvecklingsarbete eller vill ha synpunkter från idéburen sektor. Och när de idéburna organisationerna ser behov i befolkningen kan de kontakt oss för att berätta om behoven.

Möjligheter att påverka

Nätverket Värmlands Idéburna ska bland annat införa kunskapsutveckling inom idéburen sektor och visa på kompetenser som finns i de idéburna organisationerna. Region Värmland förbinder sig att upprätthålla samverkansarenan Rådet för idéburna organisationer och tillhandahålla samverkansresurs inom Hållbar utveckling.

– Vi är glada för möjligheten att samverka med Region Värmland på det här sättet. Det ger oss i idéburen sektor ökade möjligheter att påverka. Likt en handelskammare eller ”idékammare” kan våra organisationer agera som en samlad aktör i sammanhang och frågor som rör samhällsutveckling i länet. Att ha förutsättningarna i ett partnerskapsavtal gör samverkan enklare, säger Lena Olsson, ordförande i Nätverket Värmlands Idéburna.

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Kihlström
Ordförande i Kultur- och bildningsnämnden
Telefon: 070-550 56 65
E-post: elisabeth.kihlström@regionvarmland.se

Lena Olsson
Ordförande i Nätverket Värmlands Idéburna
Telefon: 070-892 44 90
E-post: lena.j.olsson@svenskakyrkan.se