Start för fas 4 i vaccineringen mot covid-19

I dag måndag öppnar tidsbokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är 55–59 år. Därmed påbörjas fas 4 – den sista fasen av vaccinationsinsatsen. Den preliminära tidplanen för fas 4 finns nu också att ta del av.

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Regionen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och erbjuder vaccination baserat på åldersordningen där de äldsta erbjuds tid först.

Gruppen 55–59 år inleder således fas 4 då personer inom denna gruppering erbjuds att boka tid för vaccination från och med i dag måndag. Precis som tidigare görs tidsbokning via webbplatsen 1177.se eller genom att kontakta regionens telefonbokning.

Enligt Region Värmlands preliminära tidplan för fas 4, som nu finns att ta del av, kommer nästa grupp, personer som är 50–54 år, att erbjudas vaccinbokning om cirka två veckor. Därefter följer gruppen 45–49 år i början på juni.

Fas 4 inkluderar även personer i åldersgrupperna från fyllda 18 år till 44 år, men för dessa grupper är tidsramarna ännu inte satta.
– Tidplanen för fas 4 är preliminär. Planeringen bygger på prognoser för förväntade vaccinleveranser och vi har inte tillgång till prognoser som sträcker sig så långt fram. Allt eftersom vi ser att vaccin kommer att levereras kommer vi även att uppdatera planeringen. Det man kan säga i nuläget är att det är bra att förbereda sig på att få erbjudande om vaccinering under sommarmånaderna, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare i Region Värmland.

Vaccintillgång avgörande för gruppindelning

Det vaccin som levereras till Värmland under den närmsta tiden ska fördelas både till personer som ska ha sin första vaccindos, och till personer som väntar på dos 2. Tillgången till vaccin är det som styr hur många bokningsbara tider som kan erbjudas på vaccinationsmottagningarna.
– Antalet personer i de olika åldersgrupperna i relation till tillgång på vaccin avgör hur många som erbjuds att boka tid för vaccination. Det är därför som vi delar in fas 4 i grupper om femårsintervaller, säger Anders Nordmark.
– Oavsett när det är dags att boka tid kommer alla som är folkbokförda inom Värmland och som tillhör fas 4 att få ett personligt brev med erbjudande om vaccination hemskickat. Det finns vissa personer inom fas 4 som redan har blivit vaccinerade, de kan bortse från informationen, säger Anders Nordmark.