Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om att utse ny smittskyddsläkare i Region Värmland.

Månadsuppföljning och uppföljning av arbetet med covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande pandemins effekter och arbetet med covid-19 inom hälso- och sjukvården.

Under vecka 14 redovisades 1 159 nya bekräftade fall vilket var den högsta noteringen under pandemin 2020 och 2021. Från nämnda vecka har antalet nya bekräftade fall gått ner stadigt liksom andelen positiva prover som i dagsläget är under 5 procent. Efter en lång period med ett särskilt ansträngt vårdplatsläge och ett högt antal inneliggande på intensivvårdsavdelning har trycket lättat inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller vaccinationen tillhör Värmland fortsatt en av de regioner som kommit längst i arbetet.

– I samband med dagens sammanträde fick vi också information om planeringen för sommaren i hälso- och sjukvården. Nämnden fick även tillfälle att göra ett digitalt studiebesök inom ramen för det lokala programområdet för psykisk hälsa, ett område som vi fortsätter att ha särskilt fokus på, säger Marianne Utterdahl (SIV), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Anna Skogstam blir ny smittskyddsläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Anna Skogstam, som i dag är biträdande smittskyddsläkare, utses till ny smittskyddsläkare från och med den 1 augusti i år.

Nuvarande smittskyddsläkare Ingemar Hallén kommer att gå i pension i höst.