Nu öppnar bokningen för vaccin mot covid-19 för personer som är över 40 år

I dag fredag öppnar bokningen för vaccinering mot covid-19 för personer som är 40 år eller äldre (född 1981 eller tidigare).
– Vi har fått mer vaccin och det ger oss möjlighet att öppna tidsbokningen för nästa grupp redan nu, några dagar tidigare än först planerat, säger vaccinationssamordnare Ander Nordmark.

Precis som för föregående grupper gäller följande i samband med vaccination mot covid-19:

  • Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se , sök upp "Regional vaccinationsenhet", eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70.
  • Vissa personer behöver boka tid via tidsbokningen för att få en medicinsk bedömning innan sin vaccination. Det gäller exempelvis personer som haft kraftiga reaktioner efter tidigare vaccinationer eller som fått andra kraftiga allergiska reaktioner. Läs mer om vilka som behöver ringa för att boka tid här 
  • Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Du får en tid för den andra dosen cirka sju veckor efter din första. Tänk på att du endast ska omboka din tid vid sjukdom eller andra medicinska skäl. Du bör därför ha en preliminär plan för hela din vaccination när du bokar tid för dos 1.
  • Ett brev med information om hur vaccination mot covid-19 bokas är viktigt att tänka på inför vaccinationen skickas nu också till alla som är 40–44 år och folkbokförda i Värmland.


Till fas 4 hör personer som är 18 år eller äldre och som inte har prioriterats i de tidigare faserna. För att underlätta att boka sig rätt är möjligheten att boka tid inte synlig för personer som är yngre än aktuell åldersgrupp när man loggar in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Yngre personer med ett medicinskt tillstånd som innebär att man är prioriterad för vaccinering redan nu kontaktar telefonbokningen för att boka tid.

Turordningen bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att erbjuda de äldsta och sårbaraste vaccinering först.

– I samband med att man får första dosen ges även tid för dos 2 och det är viktigt att man kan ta den tiden. Därför behöver man planera för hela sin vaccination redan inför första dosen, säger vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på webbplatsen 1177.se.

Här kan du också ta del av Region Värmlands preliminära tidplan.