Stöd till skolresor - en regional satsning på barns och ungas kultur

Fotocred: Värmlands Museum, Lars Sjöqvist

Stöd till skolresor - en regional satsning på barns och ungas kultur

I höst kan skolor få ekonomiskt stöd till att resa till Wermland Opera, Västanå Teater, Mårbacka, Alma Löv Museum och Värmlands Museum och dess verksamheter i länet. Region Värmland har avsatt 1,4 miljoner kronor som stöd till att underlätta skolbesök när kulturverksamheterna kommer igång med sitt skolutbud efter pandemin.

I höst kan skolor få ekonomiskt stöd till att resa till Wermland Opera, Västanå Teater, Mårbacka, Alma Löv Museum och Värmlands Museum och dess verksamheter i länet. Region Värmland har avsatt 1,4 miljoner kronor som stöd till att underlätta skolbesök när kulturverksamheterna kommer igång med sitt skolutbud efter pandemin.

–  Att barn och unga får möjlighet att växa genom kultur och idrott är centralt och ett prioriterat område säger Elisabeth Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden. Vi ser att pandemin har skapat behov av ekonomisk stöttning för att ge skolelever i hela Värmland en likvärdig möjlighet att ta del av kultur på museer och teatrar.

En förutsättning för stöd är att verksamheten har föreställningar, utställningar etcetera att erbjuda skolor, och att guidning och pedagogisk verksamhet kan knytas till skolbesöken. Stödet avser grundskolan och enbart resor utanför den egna kommunen.

– Vi ser förstås gärna att skolorna utnyttjar kollektivtrafiken för resorna, men det är inte alltid det fungerar, så därför känns det viktigt att kunna gå in och subventionera bussresor. Tanken är också att skolorna ska kunna besöka flera verksamheter under samma resa.

Förutom stödet som beskrivs ovan kommer skolor utanför Karlstads kommun att kunna resa till Värmlands Bokfestival på Nöjesfabriken fredag 19 november. Region Värmland står i år för 100 procent av busskostnad i samband med besöket. Det är en tillfällig satsning, med anledning av att Värmlands bokfestival förhoppningsvis nu åter kan genomföras med besökare på plats.

Mer information om satsningen på regionvarmland.se/kulturiskolan.