Värmland följer de nationella anpassningarna

Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder och gå in i nivå 2 från den 1 juli.
– Läget har förbättrats i länet och vi bedömer att det i nuläget inte finns anledning att införa regionala rekommendationer, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Smittskydd Värmland aviserade under förra veckan att Värmland eventuellt inte skulle följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder som gäller från den 1 juli. Man förberedde därför möjligheten att senarelägga delar i anpassningen. Så blir dock inte fallet. På måndagen fattade man beslut om att även Värmland ska följa de nationella anpassningarna.

– Vi har värderat situationen och smittläget i Värmland. Vår samlade bedömning är att vi i nuläget inte ser anledning att införa skärpta regionala rekommendationer för Värmland eller att begära att deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar behålls enligt nivå 3. Vi förordar därför att Värmland följer den nationella planen och går in i nivå 2 den 1 juli, säger Anna Skogstam.

En påtagligt minskande smittspridning under vecka 25 har varit en viktig faktor i ställningstagandet.

– Smittspridningen vände redan vecka 24 och fortsatte att minska under förra veckan. Vi har dock fortfarande ett ansträngt läge inom slutenvården. Med tanke på att smittläget i samhället nu förbättrats påtagligt, ser vi i prognoserna att belastningen i slutenvården sannolikt också kommer att minska den närmaste veckan, säger Anna Skogstam.

Hon understryker dock att beslutet inte innebär att det är fritt fram att bete sig som vanligt.

– De allmänna råden och restriktionerna i nivå 2 ska följas och det är viktigt att vi fortsätter att ha respekt för både varandra och viruset.

"Det är viktigt att vaccinera sig"

I dagsläget utgörs en stor del av de nya fallen i Värmland av deltavarianten. Den är mer smittsam, vilket gör situationen mer oförutsägbar. Om läget i Värmland skulle försämras kan man behöva omvärdera ställningstagandet att följa de nationella anpassningarna.

– Vi anpassar alltid våra smittförebyggande åtgärder för att få så god effekt som möjligt på smittspridningen. I en situation med kraftigt försämrat smittläge kan det bli nödvändigt att införa skärpta regionala rekommendationer på nytt. Detta skulle kunna bli aktuellt om det visar sig att smittan ökar igen. Vi har till exempel ännu inte sett effekten av midsommarfirandet och vi kommer att följa läget mycket noggrant.

Över 40 procent av värmlänningarna är färdigvaccinerade i dagsläget vilket innebär att länet är bäst i landet. Den goda vaccinationstäckningen och en fortsatt hög vaccinationsvilja är viktig för att få ner smittspridningen ytterligare. På måndagen öppnade Region Värmland möjligheten att boka tid för alla över 18 år.

– Det är viktigt att vaccinera sig och att man tar båda doserna när man får möjlighet. Det är vägen fram mot en mer normal tillvaro, säger Anna Skogstam.

Smittskydd Värmland har inte möjlighet att lämna fler kommentarer under måndagen.