Litteratur på export

Hur får man en bok såld till Tyskland? Vem betalar för en översättning? Vad gör en agent? Hur får jag hjälp med det juridiska kring licenser?

Region Värmland har genom projektledare Ricky Andreis tagit initiativet till att utveckla möjligheterna för små förlag att sälja böcker i andra länder. I höst startar en kurs och i februari 2022 hålls en exportkonferens i Värmland.

– Litteraturen är en kreativ näring och det är så roligt att vi nu öppnar dörrarna för mindre förlag att lära sig mer om vad som krävs för att lyckas utomlands. De får också möjlighet att medverka i Kulturrådets mässarrangemang i Europa, säger Ricky Andreis.

Bakgrunden är ett uppdrag i regionernas Kreativa kulturella näringar (KKN) om att stärka exporten, ett nationellt exportlyft för kulturen. KKN har bland annat följt ett exempel för export av industriell design som Region Skåne jobbat med. Ricky Andreis, som är Region Värmlands representant i KKN, berättar att den svenska exportmarknaden för förlag (340 miljoner kronor 2018) är koncentrerad till de stora som framför allt finns i Stockholm. KKN har en målbild om att förändra detta.

– Det var läge att ta ett nästa steg. Jag räckte upp handen och sa att Värmland tar täten för litteraturen.

På den vägen är det och det visade sig ligga helt rätt i tid. Kulturrådet nappade direkt och öppnar för mindre förlag att delta på deras mässarrangemang i Europa (Bologna, London, Göteborg och Frankfurt). En förutsättning är dock att förlagen deltar i en utbildning som startar med en webbkurs under hösten 2021. I februari 2022 kommer Region Värmland och fyra andra regioner att arrangera en exportkonferens i Värmland. Inbjudan till littexpo släpps i dagarna.

Förutom Region Värmland är regionerna Blekinge, Skåne, Örebro och Västra Götalandsregionen värdar för kursen. Kulturrådets enhet för internationellt litteraturutbyte, Swedish Literature Exchange ansvarar för kursinnehåll och föreläsare. www.swedishliteratur.se

Målet är att skapa intresse hos ett trettiotal mindre förlag från olika delar av Sverige. Värmland är ett litet län och har endast en handfull egna förlag.

– Genom kursen och exportkonferensen kommer förlagen att lära av varandra och utvecklas både enskilt och tillsammans. Det enda kravet är att det finns en vilja att sälja böcker utomlands.