Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19

Idag fredag 6 augusti öppnar bokningen av vaccin mot covid-19 för alla i Värmland födda 2005 eller tidigare.

Eftersom det nu finns godkända vacciner mot covid-19 för unga och mer kunskap om vilken nytta vaccinet ger har Folkhälsomyndigheten beslutat att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige.

Därför erbjuds från och med idag ungdomar i Värmland födda 2005 eller tidigare vaccination för att skydda sig själva och ytterligare minska smittspridningen i samhället.

– Målet är att så många som möjligt i Värmland ska vaccinera sig. Nu är både Pfizers och Modernas vaccin godkända för minderåriga, vilket gör att det finns ganska gott om tider att boka de närmaste veckorna. Skulle tiderna ta slut är det bara att ha is i magen, nya läggs ut löpande, säger Madelene Johanzon, områdeschef för område öppenvård i Region Värmland.

Ungdomarna bokar sin tid själva. Men för att vaccinationen ska genomföras behövs samtycke från vårdnadshavare alternativt att en mognadsbedömning görs. Mer information om detta finns i faktarutan nedan.

– Det är viktigt att påpeka att ungdomarnas vilja alltid går först. För snabbast hantering föredrar vi att man fyller i och tar med samtyckesblanketten till vaccinationsmottagningen. Men i annat fall görs en mognadsbedömning på plats, som innebär att vi säkerställer att personen förstår vad vaccinationen innebär, säger Madelene Johanzon.

  • Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se (sök upp "Regional vaccinationsenhet") eller genom att kontakta Region Värmlands telefonbokning på 010-831 80 70. Personer som är födda 2005 men ännu inte fyllt 16 år måste kontakta telefonbokningen för att boka tid.
  • Tid för dos 2 ges i samband med den första vaccinationen. Dos 2 ges cirka 3-4 veckor efter den första dosen, beroende på vaccinsort. Vårdnadshavares samtycke och mognadsbedömning gäller båda doserna.
  • Ett brev med information om hur vaccination mot covid-19 bokas och vad som är viktigt att tänka på inför vaccinationen samt samtyckesblankett skickas under vecka 32 till personer som är födda 2005 eller tidigare och folkbokförda i Värmland.

För mer information kontakta

Madelene Johanzon
Områdeschef öppenvård
010-831 41 81
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Cecilia Karlsson
010-831 40 24
cecilia.m.karlsson@regionvarmland.se