Biblioteken delar ut Bamses demokratispecial till barn i hela Värmland

Värmlands folkbibliotek uppmärksammar att demokratin fyller 100 år. Genom ett samarbete med Kulturavdelningen på Region Värmland initierar biblioteken en kampanj där barn i hela länet erbjuds ett eget exemplar av Bamses demokratispecial.

Kampanjen som startar den 20 september är ett av bibliotekens bidrag till Värmlands gemensamma demokrativecka.

 Vi behöver alltid föra samtal om demokrati och vad den innebär, som ett sätt att inte ta den för given. De samtalen behöver ske överallt och bland oss alla, såklart också med våra barn. Samtidigt kan det vara komplext och svårt. Bamses specialtidning kan guida oss i hur vi kan prata demokrati med barnen, säger Frida Närman biblioteksutvecklare på Region Värmland.

 Biblioteken är en given arena för demokrati. Det är de genom att vara informations- och kulturbärare och ett offentligt rum för alla. De gör ett fantastiskt arbete både under, innan och efter Värmlands demokrativecka och att stödja dem i den här kampanjen är givande, säger Frida Närman.

Deklaration för en stark demokrati – nationellt initiativ
I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna. Bamsetidningens redaktion har skrivit under samma deklaration och därigenom tagit fram en specialtidning med syfte att öka förståelsen för och kunskapen om vad demokrati innebär, vad det står för och varför det är viktigt. Den kunskapen vill Värmlands folkbibliotek gärna förmedla vidare.

Barnen välkomna att hämta ett eget exemplar av Bamse demokratitema
Med start den 20 september, alltså samma dag som Värmlands demokrativecka inleds, är alla barn välkomna in på närmsta värmländska bibliotek, eller annan plats där biblioteket närvarar, för att hämta ett eget exemplar av Bamses demokratitema. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock allra längst till och med årsskiftet.

Förutom Bamsetidningen planerar biblioteken en rad andra demokratifrämjande aktiviteter, både under demokrativeckan och efteråt, som bokcirklar och fysiska och streamade föreläsningar. Ett digitalt språkcafé, i samarbete med Region Värmland och Kompis Sverige, med fördjupningstema demokrati pågår också hela hösten på bibliotekvarmland.se.