Så kan du påverka

Du som bor i en kommun i Värmlands län har olika alternativ för att påverka eller skaffa dig information om hälso- och sjukvården och tandvården.

Nedan följer olika förslag på hur du som invånare kan gå tillväga för att påverka landstingets verksamhet och få bättre insyn.

Skriv ett medborgarförslag

Har du någon idé om hur vi kan bli bättre? Lämna ett medborgarförslag.  

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett av Region Värmlands beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) och beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär). Här kan du läsa mer om vad som gäller vid överklagan av beslut.

Använd din röst

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige som är hälso- och sjukvårdens och tandvårdens högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 81 förtroendevalda som företräder dig som är invånare i Värmland. 

Engagera dig politiskt

Kontakta det politiska parti som driver den fråga som intresserar dig eller bli själv medlem i ett politiskt parti. 

Här hittar du kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Skaffa dig information

Skaffa dig mer information om den fråga som engagerar dig. Vem eller vilka har ansvaret för din fråga? Hur och var fattas besluten?

Sök efter mer information i landstingets diarium och arkiv eller ställ dina frågor till Region Värmlands politiker och tjänstepersoner

Ta del av offentliga handlingar och besök regionfullmäktiges möten

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla handlingar som skrivs inom eller kommer in till Region Värmland. Undantaget är arbetsmaterial och sekretessbelagda handlingar, som exempelvis patientjournaler. Du kan också besöka regionfullmäktiges eller beredningarnas möten som är offentliga.

Mer om offentlighetsprincipen och hur du går tillväga för att ta del av offentliga handlingar.

Lansera ett folkinitiativ

Som invånare i länet har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. För att det ska kunna bli fråga om folkomröstning, krävs det att du har samlat in namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade invånarna i länet. Lagtext om möjligheten att väcka ett folkinitiativ hittar du i kommunallagen, kapitel 5, paragraf 23 och 34 a.