Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokratifrågor.

Arbetar vid en dator.

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i Region Värmland och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av landstingets arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

Mötesdagar för demokratiberedningen 2019

Demokratiberedningens sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Regionens hus i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

Nästa mötesdag är 21 februari. Fler mötesdatum kommer inom kort.

 

Möteshandlingar och protokoll för demokratiberedningen.

Demokratiberedningens ledamöter.