För förtroendevalda

Välkommen som förtroendevald i Region Värmland. Som ledamot i regionfullmäktige representerar du alla invånare i Värmland. Den här sidan är riktad till dig som förtroendevald och innehåller samlad information för att underlätta ditt uppdrag.

Här kan du som är förtroendevald ladda ner blanketter för bland annat sammanträdesarvode och reseersättningar. Du hittar också information om hur regionfullmäktige arbetar, samt en mötesordlista som kan vara till hjälp i ditt förtroendeuppdrag.  

Arbetsordning och arvodesbestämmelser

 

Blanketter

Blanketter måste skrivas ut, fyllas i och undertecknas innan de lämnas in till landstingsstabens sekretariatet. Blanketterna kan användas för alla förtroendeuppdrag inom Region Värmland.


Lathund för förtroendevalda

Här hittar du information om hur regionfullmäktige arbetar, regler och praktiska råd kring fullmäktiges sammanträden. Du hittar även en mötesordlista samt information om vad som gäller för motioner, interpellationer och frågor.


Politiska organ

För att hitta information om Region Värmlands politiska organ samt läsa möteshandlingar, besök politik och demokrati eller möteshandlingar och protokoll.

Ny förtroendevald

Om du har blivit invald som ledamot eller ersättare till något av Region Värmlands politiska organ är det viktigt att du får tillgång till de hjälpmedel som behövs för ditt uppdrag. Region Värmlands förtroendevalda får handlingar och utskick via läsplatta. Som förtroendevald får du även en region-mejladress där all korrespondens med Region Värmland sker.

Sekretariatet kommer kontakta dig som nyinvald och hjälpa dig att komma igång med de hjälpmedel som finns för ditt uppdrag. En läsplatta är en värdehandling som hör till det politiska uppdraget, du har därför ansvar för den under din tid som förtroendevald, samt att den återlämnas till sekretariatet när du avslutat dina uppdrag.
 

Vid frågor och funderingar, kontakta Region Värmlands sekretariat.