Hjälpmedelsnämndens utskott

Hjälpmedelsnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med sex ledamöter och sex ersättare.

De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

 

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.