Patientnämndens utskott

Patientnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med tre ledamöter. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Inom arbetsutskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2021
19 januari
23 februari
20 april
31 augusti
12 oktober
23 november

 

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Håkan Axelsson (M)
1:e vice ordförande: Pia Falk (S)
2:e vice ordförande: Agneta Nilsson (KD)