Patientnämndens utskott

Patientnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med tre ledamöter. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Inom arbetsutskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

 

Mötesdatum för arbetsutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.