Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

 

Mötesdatum för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.