Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott

Hälso- och sjukvårdsnämnden har två utskott, arbetsutskottet och tandvårdsutskottet.

Abetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och ersättare. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2021
19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
24 augusti
21 september
26 oktober
23 november

Tandvårdsutskott

Tandvårdsutskottet består av tre ledamöter som utgörs av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Inom utskottet sker särskild beredning av ärenden avseende tandvård. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet

 

Utskottens presidium

OrdförandeMarianne Utterdahl (SIV)
1:e vice ordförande: Mats Sandström (S)
2:e vice ordförande: Eva Julin Dombrowe (L)