Kollektivtrafiknämndens utskott

Kollektivtrafiknämndens har två utskott, arbetsutskottet och tätortstrafiksutskottet.

Arbetsutskottet

Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i arbetsutskottet. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för.

Ordförande: Jesper Johansson (MP)

Vice ordförande: Tomas Riste (S) 

Mötesdagar för arbetsutskottet 2019
Sammanträdestatum kommer inom kort.

 

Tätortstrafikutskottet

Tätortstrafiksutskottet består av (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i arbetsutskottet.tätortstrafikutskottet. Inom utskottet sker särskild beredning av ärenden om tätortstrafik, bland annat avseende samordning mellan kollektivtrafik och respektive kommuns stads- och samhällsplanering.

 

Ordförande: Jesper Johansson (MP)

Vice ordförande: Tomas Riste (S)

Mötesdatum för tätortstrafiksutskottet 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.