Kultur och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Kultur och bildningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

 

Mötesdatum för Kultur- och bildningsnämnden 2019
Sammanträdesdatum kommer inom kort.