Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden ska fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska också ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Kultur och bildningsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

Mötesdatum för Kultur och bildningsnämnden 2020
4 februari
24 mars
28 april
12 maj
9 juni
1 september
29 september
3 november
1 december

Mötesdatum 2021
2 februari
9 mars
30 mars
4 maj
1 juni
29 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för kultur- och bildningsnämnden finns här.

Kultur och bildningsnämndens presidium

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
1:e vice ordförande: Erik Olsson (S)
2:e vice ordförande: Berit Larsson (SIV)