Utskott

Regionstyrelsen har sex utskott, det är mindre grupper ur styrelsen som specialiserar sig på olika områden inom Region Värmlands verksamhet.

Kvinna antecknar och stryker över i ett pappersdokument.


Varje utskott leds av en ordförande. Förutom övriga ledamöter och ersättare samt sekreterare deltar även en så kallad föredragande tjänsteman, vars uppgift är att stå för sakinformation i de ärenden som utskottet behandlar.

Utskotten förbereder ärenden

Utskotten förbereder ärenden och ger styrelsens ledamöter möjligheten att fördjupa sig inom olika verksamhetsområden och därmed förbättra beslutsprocessen. Ett utskott får väcka ärenden inom sitt område och får även efter delegering av styrelsen fatta beslut inom vissa områden. I övrigt är det regionstyrelsen som har det fulla ansvaret för verksamheterna.

Region Värmlands utskott

Arbetsutskott
Folkhälsa- och tandvårdsutkott
Personalutskott
Teknikutskott
Sjukhusutskott
Primärvårds- och psykiatriutskott

 

Arbetsutskott

Samtliga ärenden som ska till regionstyrelsen passerar arbetsutskottet för beredning. Arbetsutskottet kan även ta beslut i de ärenden som delegerats till utskottet.

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
Vice ordförande: Ulric Andersson (S)
Ledamöter i arbetsutskottet

Arbetsutskottets protokoll

Mötesdagar för arbetsutskottet 2018
23 januari
6 februari
6 mars
13 mars
10 april
23 april
8 maj
29 maj
11 juni
28 augusti
1 oktober
9 oktober
13 november
20 november
4 december

  

Folkhälsa- och tandvårdsutskott

Folkhälso- och tandvårdsutskottet bereder ärenden gällande folkhälsa och tandvård. Utskottet representerar även Region Värmland i samverkansorgan inom folkhälsoområdet.

Ordförande: Gert Ohlsson (L)
Vice Ordförande: Monica Gundahl (S)
Ledamöter i folkhälsa- och tandvårdsutskottet

Hälsa- och tandvårdsutskottets protokoll

Mötesdagar för folkhälsa- och tandvårdsutskottet 2018
7 februari
7 mars
12 april
15 maj
19 juni
29 augusti
3 oktober
6 november
14 december

 

Personalutskott

Personalutskottet bereder frågor som gäller Region Värmland som arbetsgivare och de som är anställda av Region Värmland.

Ordförande: Jane Larsson (C)
Vice ordförande: Monica Gundahl (S)
Ledamöter i personalutskottet

Personalutskottets protokoll

Mötesdagar för personalutskottet 2018
7 februari
7 mars
12 april
15 maj
19 juni
30 augusti
4 oktober
6 november
13 december 

 

Teknikutskott

Teknikutskottet bereder frågor gällande IT, fastighets- och lokalförsörjning, investeringar, upphandling, logistik, miljö och försäkringar.

Ordförande: Eva Hallström (MP)
Vice ordförande: Per Gruvberger (S)
Ledamöter i teknikutskottet

Teknikutskottets protokoll 

Mötesdagar teknikutskottet 2018
1 februari
8 mars
19 april
18 maj
14 juni
13 september
4 oktober
8 november
13 december

 

Sjukhusutskott

Sjukhusutskottet bereder ärenden inom medicin och opererande specialiteter, samt sjukhusen i Arvika och Torsby.

Ordförande: Elisabeth Kihlström (KD)
Vice ordförande: Mats Sandström (S)
Ledamöter i sjukhusutskottet

Sjukhusutskottets protokoll

Mötesdagar för Sjukhusutskottet 2018
8 februari
9 mars
20 april
24 maj
15 juni
23 augusti
4 oktober
9 november
29 november

 

Primärvårds- och psykiatriutskott

Primärvårds- och psykiatriutskottet bereder ärenden inom allmänmedicin, hälsa, habilitering och rehabilitering (HHR), psykiatri och diagnostik.

Ordförande: Marianne Utterdahl (SIV)
Vice ordförande: Mats Sandström (S)
Ledamöter i primärvårds- och psykiatriutskottet

Primärvårds- och psykiatriutskottets protokoll

Mötesdagar för Primärvårds- och psykiatriutskottet 2018
8 februari
8 mars
13 april
24 maj
14 juni
23 augusti
4 oktober
8 november
29 november