Region Värmlands handikappråd

Rådets uppgifter

Handikapprådet är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vem är med?

Rådet leds av regionstyrelsens ordförande. Från regionstyrelsen deltar fyra ledamöter och från tjänstemannasidan regiondirektör och funktionsrättsstrateg. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Sammanträdesdatum 2018

25 september

24 oktober

28 november

Sammanträdesdatum 2017

Rådet träffas fyra till fem gånger per år.

15 februari

12 april

14 juni

6 september

25 oktober