Bidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhets- och projektbidrag.

Det nya coronaviruset

Med anledning av det nya coronaviruset har mötesrestriktioner införts. Det kan därför vara svårt för verksamheter att ta fram underlag till en bidragsansökan. På grund av mötesrestriktionerna har Region Värmland beslutat att verksamheters ansökningar får kompletteras under hösten 2020.

Välkommen med din ansökan!

Verksamhetsbidrag

Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska stötta de verksamheter som arbetar länsövergripande med olika fomer av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder. Sista ansökningsdag är 15 maj 2020. 

Ansök om verksamhetsbidrag för 2021 (pdf)

Redovisning av verksamhetsbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.   

 

Tidigare beviljade verksamhetsbidrag

 

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema. Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Ansök om projektbidrag för 2020 och 2021 (pdf)

Redovisning projektbidrag

Här hittar du information om hur du redovisar ditt projektbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast 1 juni året efter du fått ditt bidrag.

 

Tidigare beviljade projektbidrag