Utlysning av medel till idéburna organisationer

Region Värmland arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region - nu och i framtiden. För att motverka pandemins negativa effekter på folkhälsan finns nu möjlighet för idéburna organisationer att söka extra pengar.Ansökan är stängd!

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har beslutat att omfördela två miljoner till idéburna organisationer. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att arbeta för att motverka pandemis påverkan på folkhälsan. Det sker genom en utlysning som gör det möjligt att söka projektmedel. 

Beslutet har sin bakgrund i ”rapporten Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19”.

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att starta projekt som bidrar till ökad social hållbarhet och folkhälsa.