Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vilka är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Politiker

Eva Julin Dombrowe (L), ordförande
Mats Sandström (S)
Ulric Andersson (S)
Ola Persson (C)
Jesper Johansson (MP)

Funktionsrätt Värmland

Monika Ekström, ordförande
Siv Skyllberg
Matilde Konglevoll 
Micael Karlsson
Lena Pettersson 
Ingalill Bjöörn
Jonny Lindqvist

Barbro Boomsma, tjänsteman från funktionsrätt Värmland

Adjungerade från Synskadades riksförbund Värmland

Toleif Högberg, ordförande
Sven-Erik Ågren, ombudsman

Tjänstemän från Region Värmland

Sandra Nätt, funktionsrättstrateg
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

Sammanträdesdatum 2020

  • 19 mars - Inställt
  • 28 maj
  • 24 september
  • 26 november

Minnesanteckningar

2020

2019

Om funktionsrätt

Alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett funktionsnedsättning eller funktionshinder. Läs mer om funktionsrätt på Vårdgivarwebben.