Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vem är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Politiker

Eva Dombrowe Larsson (L), ordförande
Mats Sandström (S)
Ulric Andersson (S)
Ola Persson (C)
Jesper Johansson (MP)

Funktionsrätt Värmland

Ann-Marie Johansson, ordförande
Siv Skyllberg
Matilde Konglevoll
Micael Karlsson
Lena Pettersson
Ingalill Bjöörn
Örjan Arwidsson

Barbro Boomsma, tjänsteman från funktionsrätt Värmland

Adjungerade från Synskadades riksförbund Värmland

Sven-Erik Ågren, ombudsman

Tjänstemän från Region Värmland

Sandra Nätt, funktionsrättstrateg
Elisabet Ehne Jangehammar, sekreterare

 

Sammanträdesdatum 2019

13 juni
29 augusti
29 november

Om funktionsrätt

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett funktionsnedsättning eller funktionshinder. Läs mer om funktionsrätt på Vårdgivarwebben.