Verksamhetsbidrag – funktionshinderområdet

Region Värmland ger årligen bidrag till organisationer inom funktionshinderområdet som verkar på länsnivå.

Ansökningsförfarande 2021

Handledning, villkor och ansökningsblanketter för verksamhetsbidrag och projektbidrag publiceras i slutet av maj 2021.

Verksamhetsbidrag delas ut till allmän verksamhet. Utöver detta finns medel för ändamålsbestämd verksamhet (bidrag till både organisationer och till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning), ungdomsverksamhet samt till den verksamhet som Rådet för funktionsrätt bedriver.

Grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Statliga bidrag

Staten ger bidrag till riksförbunden och kommunerna stödjer de lokala föreningarna. 

Bidrag från fonder och stiftelser

Region Värmland förvaltar också fonder och stiftelser. Stiftelserna och fonderna inom Region Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland.

Grundläggande kriterier och hur du ansöker om: