Värmlandsrådet

I samband med bildandet av Region Värmland inrättades Värmlandsrådet som består av politiker från kommunerna i Värmland. Värmlandsrådet ska ge kommunerna insyn i frågor som är viktiga för dem, i synnerhet när det gäller regional utveckling.

En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete. Region Värmland och de värmländska kommunerna utför uppgifter som är ömsesidigt beroende av varandra. När samtliga parter förstår varandra, underlättar för varandra och har en gemensam målbild, kan uppgifterna utföras effektivt och säkert.

En aktiv samverkan ska prägla de offentliga verksamheterna i Värmland, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete.

Utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet är den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin. Parterna är överens om att tillsammans samverka kring och bidra till att förverkliga målen i Värmlandsstrategin.

Sammanträdestider

7 februari

Värmlandsrådets arbetsutskott, Scandic Klarälven, klockan 13-15.

13 mars – Obs! inställt

24 april

Värmlandsrådets arbetsutskott, Scandic Klarälven, klockan 13-15.

7 maj

Värmlandsrådet, Selma Spa i Sunne, klockan 9-12.

5 juni

Värmlandsrådet, webbmöte, klockan 11-16.

28 augusti

Värmlandsrådet, Scandic Klarälven, klockan 13-15.

18 september

Värmlandsrådets arbetsutskott

23 oktober

Värmlandsrådets arbetsutskott, Scandic Klarälven, klockan 13-15.

20 november

Värmlandsrådet, Scandic Klarälven, klockan 13-15.