Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2019-11-19

Justerat: 2019-12-03

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-12-03 till och med 2019-12-25. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.