Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnd 2019-09-12

Justerat: 2019-09-26

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-09-26 till och med 2019-10-18. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här