Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden direktjustering §130 2019-09-11

Justerat: 2019-09-11

Protokollsutdraget är anslaget under tiden: 2019-09-13 till och med 2019-10-04. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.