Anslag

Protokollfört sammanträde: Kost- och servicenämnd 2019-09-19

Justerat: 2019-10-01

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-03 till och med 2019-10-25. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här