Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnd, direktjustering §105 2019-10-10

Justerat: 2019-10-10

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-10 till och med 2019-11-01. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.