Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-10-08

Justerat: 2019-10-11

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-18 till och med 2019-11-08. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.