Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2019-10-15

Justerat: 2019-10-21

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-21 till och med 2019-11-12. Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.