Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2019-10-10

Justerat: 2019-10-23

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-23 till och med 2019-11-14. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.