Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionens revisorer 2019-10-15

Justerat: 2019-10-15

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-15 till och med 2019-11-29. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands revisionskontoret.