Anslag

Protokollfört sammanträde: Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 2019-11-22

Justerat: 2019-12-04

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-12-04 till och med 2019-12-26. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.