Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2021-06-29. Direktjusterad paragraf.

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-06-29 till och med 2021-07-20. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Direktjusterad paragraf:
§ 143 Fördelning av tillfälligt verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen