Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2021-06-22

Justerat: 2021-06-28

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-06-28 till och med 2021-07-20. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.