Digital miljöfrukost, tema demokrati FN:s agenda 2030, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Tid
Fredag 24 september 09:00 - 10:30

Region Värmland bjuder in till miljöfrukost med temat demokrati. Regionens miljöfrukostar anordnas cirka fyra gånger per år med olika teman. Teman för miljöfrukost utgår från FN:s agenda 2030 och varje möte fokuserar på ett mål och dess koppling till miljön. I samband med demokrativeckan bjuder vi därför in till en träff med fokus på mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Vår fysiska miljö och demokrati är starkt kopplade till varandra. Inte minst då miljön och klimat är stora politiska frågor som engagerar många. Klimatförändringar kan även påverka möjligheterna till demokrati och delaktighet i ett samhälle.

Miljöfrukost är ett tillfälle där olika aktörer främst från Värmland bidrar med sina erfarenheter. Syftet med träffen är att i ett öppet klimat lyfta goda exempel och inspirera till utvecklingsarbete. 

Anmälan

Alla är välkomna och det krävs inget tidigare deltagande för att kunna ta del av tillfället, men en anmälan behöver göras för att få en länk till webinariet. Klicka här för att komma till anmälan.

Demokrativeckan

Alla evenemang:

Tillbaka till Regionens kalender